Geodézie v katastru nemovitostí

Pro účely katastru nemovitostí zabezpečujeme veškeré geodetické práce v okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou a dalších regionech východních Čech.

Geometrické plány

 • geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • geometrický plán pro vyznačení budovy (zaměření stavby pro účely kolaudace)
 • geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy (pro získání úvěru)
 • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (služebnost)
 • geometrický plán pro vyznačení vodního díla

Vytyčení hranic pozemků

 • vyznačení vlastnických hranic v terénu trvalým způsobem (plastovými nebo žulovými mezníky)
 • vyhotovení souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
 • zpracování geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Geodetické práce při pozemkových úpravách

Digitalizace map a identifikace parcel

 • grafické znázornění pozemků vedených v dřívější evidenci (v pozemkovém katastru nebo grafických přídělech) do platných katastrálních map
 • převod grafických map do digitální vektorové formy (používáme formáty DGN, VYK, VKM, VFK, DWG, DXF)

Bodová pole

 • stabilizace, zaměření a výpočet polohových nebo výškových bodových polí

Geodetické práce provádíme
také v těchto lokalitách:

Dobruška

Náchod

Broumov

Česká Skalice

Orlické hory

Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní informace
GEOSPOL s.r.o.

Pulická 104
518 01 Dobruška

TEL.: 494 623 191
494 622 991
FAX: 494 620 216
E-MAIL:
geodezie@geospol.cz