Geodézie Dobruška

Firma Geospol zajišťuje komplexní služby v oblasti geodézie. Naší činností jsou tedy geodetické práce, z nichž můžeme jmenovat např. zaměření staveb či vytyčení pozemků. V rámci geodézie zpracováváme také mapové podklady. Služby v oblasti geodézie poskytujeme především v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod i v celé oblasti východních Čech.

homeImg1
Inženýrská geodézie

Mezi geodetické práce ve stavebnictví patří zaměření staveb, vytyčení pozemků, činnosti pro mapové podklady či velkoměřítkové mapování. Více informací o službách v oblasti inženýrské geodézie se dozvíte na stránce "Inženýrská geodézie".

číst více
homeImg2
Geodézie v katastru

Mezi geodetické práce pro katastr nemovitostí patří vytyčení pozemků a jejich hranic, zaměření staveb a zpracování geometrických plánů, geodetické práce pro pozemkové úpravy a digitalizace a vektorizace map. Více informací najdete na stránce "Geodézie v katastru".

číst více

Geodetické práce

Naše firma zajišťuje geodetické práce v oborech stavebnictví, tvorby a správy GIS a pro účely katastru. Mezi nabízené geodetické práce patří mj. zaměření staveb, vytyčení pozemků či práce pro mapové podklady. Geodetické práce provádí v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Dobruška i v dalších oblastech východních Čech vysoce kvalifikovaní pracovníci podle norem ISO 9001, díky čemuž se můžeme zaručit za kvalitu našich služeb.

Vytyčení pozemků

Činností v oblasti vytyčení pozemků je vyznačení vlastnických hranic v terénu a zpracování geometrických plánů. Služby pro vytyčení pozemků zajišťujeme v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Dobruška i v dalších oblastech východních Čech.

Zaměření staveb

Mezi činnosti v oblasti zaměření staveb patří prostorové nebo polohové vytyčení stavebních objektů, zaměření staveb ve skutečném vyhotovení či zaměření staveb liniových (plynovod, elelektrická a sdělovací vedení, vodovod, kanalizace) podle technologických směrnic investorů.

Mapové podklady

Mapové podklady jsou nezbytnou součástí geodézie ve stavebnictví. Mapové podklady jsou zpracovávány na papíru i v digitálním tvaru v libovolném měřítku. Mapové podklady jsou připravovány na základě polohových i výškových měření a konstrukcí vrstevnic. Velkoměřítkové mapování je také jedním ze zdrojů dat pro GIS. Mapové podklady zajišťujeme např. v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Dobruška i v dalších oblastech východních Čech.

Geodetické práce provádíme
také v těchto lokalitách:

Dobruška

Náchod

Broumov

Česká Skalice

Orlické hory

Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní informace
GEOSPOL s.r.o.

Pulická 104
518 01 Dobruška

TEL.: 494 623 191
494 622 991
FAX: 494 620 216
E-MAIL:
geodezie@geospol.cz