Inženýrská geodézie

V oblasti inženýrské geodézie poskytujeme níže uvedené geodetické služby v okresech Náchod, Rychnov nad Kněžnou a dalších regionech východních Čech:

Účelové mapy a mapové podklady pro projekty, velkoměřítkové mapování

 • mapové podklady pro projekční činnost
 • vyhotovení stavební dokumentace stávajících objektů
 • technické mapy měst a závodů
 • příčné a podélné profily terénu, silnic a dálnic, železnic, vodních toků

Zajišťujeme také zpracování na papíru i nesrážlivé podložce a v digitálním tvaru (používáme formáty DGN, DXF, DWG, VTX, VYK) v libovolném měřítku a v prostoru 2D i 3D. Obsahem jsou polohová i výšková měření, konstrukce vrstevnic, průběh podzemních inženýrských sítí, vlastnické hranice a další prvky.

Vytyčení stavebních objektů a zaměření staveb

 • prostorové nebo polohové vytyčení stavebních objektů
 • vytyčení obvodu stavenišť
 • geodetické práce během výstavby
 • zaměřování skutečného provedení staveb
 • zaměřování liniových staveb dle technologických směrnic investorů (O2, VČP, RWE, JČP, JČE apod.)
 • poskytujeme služby odpovědného geodeta

Kubatury

 • zaměření a výpočet objemu prostorových útvarů (lomů, skládek, apod.)
 • zpracování 3D digitálních modelů terénu

Tvorba a správa GIS

 • sběr dat mapováním
 • převod stávajících podkladů
 • vytvoření, údržba a aktualizace digitálních map měst včetně propojení s databázemi katastru nemovitostí
 • dodání software Misys pro správu a prohlížení GIS

Geodetické práce provádíme
také v těchto lokalitách:

Dobruška

Náchod

Broumov

Česká Skalice

Orlické hory

Rychnov nad Kněžnou

Kontaktní informace
GEOSPOL s.r.o.

Pulická 104
518 01 Dobruška

TEL.: 494 623 191
494 622 991
FAX: 494 620 216
E-MAIL:
geodezie@geospol.cz